CÔNG TY CP KỸ THUẬT C&T VIỆT NAM

Cung Cấp – Tư Vấn – Lắp Đặt

Kho lạnh bảo quản nông, thủy sản.
Kho lạnh bảo quản dược phẩm.
Kho lạnh bảo quản thực phẩm.
Kho lạnh chuỗi nhà hàng siêu thị..
Hotline : 0914 55 81 82